Sona

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE

 

Tytuł operacji : Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych produktów.

Cele operacji:

• zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Całkowity koszt operacji : 4.095.409,05 zł

Całkowite koszty kwalifikowane : 3.649.534,73

Wartość dofinansowania : 1.824.767,37 zł

 

 

Tytuł operacji : Wdrożenie przez przedsiębiorstwo SoNa Sp. z o.o. nowego produktu, poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz oszczędności energii w procesie produkcyjnym.

Cel operacji : Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania obrotu

Całkowity koszt operacji : 11.073.077,84 zł

Całkowite koszty kwalifikowane : 5.729.360,83

Wartość dofinansowania : 2.864.680,41 zł

 


 

 

Tytuł operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Cele operacji:

• lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych,

• wprowadzanie na rynek nowych produktów,

•pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i surowców poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii.

Wartość operacji brutto: 7.325.342,40 złotych