Sona

Brązowy Krzyż Zasługi

2014-06-16 11:35:00

 

Br±zowy Krzyż Zasługi dla Prezesa firmy SoNa.
 
Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał twórcy i Prezesowi SoNa Sp. z o.o. Marianowi Nawrotowi Br±zowy Krzyż Zasługi. Wyróżnienie wręczył wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke podczas dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb w Darłówku.
 
Krzyż Zasługi to wyróżnienie ustanowione w 1923 r. Jest ono nadawane osobom zasłużonym dla państwa lub obywateli, których czyny przekraczaj± zakres ich zwykłych obowi±zków, a przynosz± znaczn± korzy¶ć państwu lub obywatelom.
 
W li¶cie gratulacyjnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkre¶lał zasługi prezesa firmy SoNa w zakresie promocji ryb z rodzimych hodowli, co przyczyniło się w ostatnich latach do znacznego wzrostu ich spożycia przez Polaków. Chodzi między innymi o karpia, tołpygę, leszcza czy amura. Minister podkre¶lił także, że SoNa jako jeden z liderów rynku przetwórstwa rybnego, jest synonimem nowej jako¶ci, budowanej w wieloletnim procesie dynamicznego rozwoju.

Brązowy Krzyż Zasługi dla Prezesa firmy SoNa. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał twórcy i Prezesowi SoNa Sp. z o.o. Marianowi Nawrotowi Brązowy Krzyż Zasługi. Wyróżnienie wręczył wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke podczas dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb w Darłówku. 

Krzyż Zasługi to wyróżnienie ustanowione w 1923 r. Jest ono nadawane osobom zasłużonym dla państwa lub obywateli, których czyny przekraczają zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszą znaczną korzyść państwu lub obywatelom. 

W liście gratulacyjnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślał zasługi prezesa firmy SoNa w zakresie promocji ryb z rodzimych hodowli, co przyczyniło się w ostatnich latach do znacznego wzrostu ich spożycia przez Polaków. Chodzi między innymi o karpia, tołpygę, leszcza czy amura. Minister podkreślił także, że SoNa jako jeden z liderów rynku przetwórstwa rybnego, jest synonimem nowej jakości, budowanej w wieloletnim procesie dynamicznego rozwoju.