Sona

Certyfikat produktów BIO

2019-06-21 11:42:00

 

Od 27.03.2019 roku posiadamy  certyfikat BIO. BIO produkty to produkty ekologiczne, organiczne.

Certyfikat jest gwarancją, że na pewno zwierzęta były żywione paszami ekologicznymi, nie dostawały hormonów, ani antybiotyków w celach rozwojowych i były hodowane z zachowaniem dobrostanu, w dobrych warunkach, spełniających ustalone wysokie normy. Wszystkie dodatki użyte podczas przetwarzania również są certyfikowane. Znak ekologicznych produktów na początek uzyskaliśmy dla dorady, labraksa i krewetki. Samo otrzymanie certyfikatu wymaga dużo więcej pracy od hodowcy niż w rolnictwie czy hodowli tradycyjnej i jest kosztowniejsze. Hodowla jest prowadzona w sposób naturalny, trwa dłużej a efektywność jest niższa. Szczycimy się tym, że możemy klientom szczególnie dbającym o zdrowie dać gwarancje ekologiczności i zaproponować takie produkty. 

 

Od 27.03.2019 roku posiadamy certyfikat BIO. BIO produkty to produkty ekologiczne, organiczne. Certyfikat jest gwarancją, że na pewno zwierzęta były żywione paszami ekologicznymi, nie dostawały hormonów, ani antybiotyków w celach rozwojowych i były hodowane z zachowaniem dobrostanu, w dobrych warunkach, spełniających ustalone wysokie normy. Wszystkie dodatki użyte podczas przetwarzania również są certyfikowane. Znak ekologicznych produktów na początek uzyskaliśmy dla dorady, labraksa i krewetki. Samo otrzymanie certyfikatu wymaga dużo więcej pracy od hodowcy niż w rolnictwie czy hodowli tradycyjnej i jest kosztowniejsze. Hodowla jest prowadzona w sposób naturalny, trwa dłużej a efektywność jest niższa. Szczycimy się tym, że możemy klientom szczególnie dbającym o zdrowie dać gwarancje ekologiczności i zaproponować takie produkty.