Sona

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE

2021-07-02 09:33:00

 

 

Tytuł operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Cele operacji:

• lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych,

• wprowadzanie na rynek nowych produktów,

•pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i surowców poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii.

Wartość operacji brutto: 7.325.342,40 złotych