Sona

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE

2022-05-19 10:31:00

Tytuł operacji : Tytuł operacji : Wdrożenie przez przedsiębiorstwo SoNa Sp. z o.o. nowego produktu, poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz oszczędności energii w procesie produkcyjnym. oraz oszczędności energii w procesie produkcyjnym.

Cel operacji : Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania obrotu

Całkowity koszt operacji : 11.073.077,84 zł

Całkowite koszty kwalifikowane : 5.729.360,83

Wartość dofinansowania : 2.864.680,41 zł