Sona

Dane rejestrowe firmy

Podstawowy przedmiot działalności: EKD-1520

REGON: 152067012

NIP: 577-18-50-319

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr 0000125252

Nr rachunku: DZ Bank Polska S.A. o/Katowice

47 1740 0006 0000 3000 0044 0433

Kapitał zakładowy

5 825 000,00